1 2 3 4 5 6 8 9 10


FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

Követelések végrehajtása, hitelezők képviselete felszámolási és csődeljárás, végrehajtás során, peres és peren kívüli eljárásokban. Jogvédelem csőd és felszámolási eljárásban adósok számára. Követelések biztosítéki rendszerének kidolgozása, biztosítéki szerződések készítése, biztosítékok érvényesítése,

A felszámolási eljárás a követelésérvényesítés egyik lehetséges eszköze. Más nézőpontból a fizetésképtelen társaság jogszabályokban előírt eljárásban történő kivezetése a gazdasági forgalomból.

Lehull a lepel: megindul a felszámolás

A felszámolás sok esetben láthatóvá teszi az adós cégben évek, évtizedek alatt felhalmozott problémákat, például nagyösszegű, sok esetben több évi bevételnek megfelelő összegű házipénztárt, pénztárhiányt, tagi kölcsönt.

Az adós oldalán felmerülő problémák másik része a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben a felszámolási eljárás "előesetéjén" kapkodva kivitelezett ügyletekből származik, amelyek a hitelezők álláspontja szerint sok esetben a vagyon kimentését, illetve az ügyvezető, tulajdonosok által felhalmozott problémák elkendőzését szolgálják.

A felszámolás megindulásával természetesen a felszámoló és a hitelezők számára is láthatóvá válnak ezen flehalmozott és újonnan generált problémák. A felszámoló feljelentési kötelezettség terheli (amelynek elmulasztása önálló bűncselekmény), a hitelező pedig jól felfogott érdeke miatt használja ki ezeket a hibákat követelése érvényesítésére.

A felszámolás "előestéje" talán túlzottan optimista megfogalmazás: a csődjogi következmények sok esetben a felszámolást megelőző 3, akár 5 év eseményei alapján is alkalmazhatók.


Felszámolási problémák az adós és a hitelező szemszögéből

Ezek az ügyletek furcsa módon problémát okoznak mind az adósi, mind a hitelezői oldal számára: a hitelezők számára sok esetben ezen - üzleti szemszögből egyértelmű - helyzet megfelelő jogi kezelése és a megfelelő jogérvényesítés okoz problémát, adósi oldalon pedig - amennyiben valóban a fentiek voltak a célok - a megfelelő kivitelezés szokott problémát okozni.

Ahogyan az élet sok más területén is, felszámolással kapcsolatos ügyekben is sok múlik a megfelelő felkészültségen: megfelelő hozzáértés és tapasztalat birtokában az igazában a végletekig biztos ügyvezető csalárdságainak következményei is bizonyíthatók a bíróság előtt, illetve az adós cég ügyvezetőjét képviselő jól felkészült jogi képviselő is könnyedén tudja védeni ügyfele "ártatlanságát" a bíróság előtt a hitelezők szikalszilárdnak vélt állításaival szemben.

A vonatkozó bírói gyakorlat folyamatos figyelésével, a magyar bíróságok által a tárgyban meghozott évente több ezer oldalnyi ítéletből leszűrhető ítélkezési gyakorlat alapján képviseljük ügyfeleinket felszámolással kapcsolatos ügyekben.

Nagyon fontos azonban, hogy a felszámolási eljárással kapcsolatos ügyekben milyen szakaszban van a felszámolás. Minél előrehaladottabb az ügy, annál szűkebbek a lehetőségek mind adósi, mind hitelezői oldalon. A legkorábbi időpont, amikor érdemes a kapcsolatot felvenni Irodánkkal a felszámolási kérelem benyújtását megelőzi. Már ebben, a felszámolást jóval megelőző szakaszban is fontos a jogi szempontok figyelembevétele.

A felszámolással kapcsolatos ügyvezetői, tulajdonosi felelősség sokáig inkább mint elméleti kategória létezett, azonban az utóbbi években sok változáson ment át ez a terület. Kft ügyvezető, kft tulajdonos felelőssége felszámolásban >>>

Sok esetben már a felszámolás megindítása sem egyszerű feladat. A csődtörvény a legtöbb esetben kötelező jogi képviseletet ír elő. A felszámolás kezdeményezése sok esetben a hitelező által történik, így az adós "túlélési" stratégiával is meg kell küzdenie. Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>>

A hitelezők és adósok oldalán a felszámolási költség sok esetben figyelembe vételre kerül a felszámolási eljárás kezdeményezésének mérlegelése kapcsán. A felszámolási költségek több nézőpontból is vizsgálandók a hitelező és az adós ügyvezetője, tulajdonosa részéről. Felszámolás költségei >>>

A felszámoló által bonyolított szakaszban a felszámolási eljárás költségei kevéssé egyértelműek, mint az elrendelésre vonatkozó, teljes egészében bíróság előtt folyó szakaszban. A felszámoló által igénybe vett szolgáltatások elszámolása gyakran képezi vita tárgyát a hitelezők sé felszámolóbiztos között. Felszámolási eljárás költségei: a felszámoló kiadásai >>>

A felszámlási eljárásban egyre többször merül fel az ügyvédi képviselet és tanácsadás. Ennek csak részben oka az egyes eljárási cselekményekre beezetett kötelező jogi képviselet, a tartalmi kérdések az elmúlt időszakban nagyban megváltoztak. Korábban csak a legritkább esetekben merült fel az ügyvezető vagy a tulajdonos felelőssége, ez azonban egyre gyakoribb Felszámolási eljárás ügyvéd: ügyvezető és tulajdonos felelőssége, csalárd ügyletek >>>

Az egyszerűsített felszámolásról sokan azt gondolják, hogy az adós ügyvezetői számára könnyebbséget jelent, míg a hitelezők követelése ilyenkor érvényesíthetetlen, az adósnál pedig nincsenek következményei. Ez távolról sem igaz az utóbbi évek csődtörvényváltozásai és a bírói gyakorlat fényében Egyszerűsített felszámolás és következményei >>>

A felszámolás menetének első fele első pillantásra nem tartamaz sorsfordító lépéseket, azonban a hitelezői követelésérvényesítésre nagy kihatással bíró események történhetnek, az ügyvezetők és cégtulajdonosok számára nagyon kockázatos ez a szakasz: Felszámolás menete, folyamata a felszámolási vagyon értékesítéséig >>>

A felszámolási eljárás folyamata már a végéhez látszik közeledni az árverések, pályázatok lezárása után. Sok esetben azonban komoly kihatású lépések történnek ebben a szalaszban is: Felszámolási eljárás menete, folyamata az árverések után >>>

A felszámolási eljárás folyamata már a végéhez látszik közeledni az árverések, pályázatok lezárása után. Sok esetben azonban komoly kihatású lépések történnek ebben a szalaszban is: Felszámolási eljárás menete, folyamata az árverések után >>>