1 2 3 4


FREKVENCIA HASZNÁLAT JOGI HÁTTERE


FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS FŐ CÉLJA

A rádiótávközlésre alkalmas frekvenciák a Polgári Törvénykönyv alapján elsősorban gazdasági jelentőségük miatt kizárólagos állami tulajdonban vannak, azzal az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az állam gazdálkodik. A frekvenciagazdálkodás két legfontosabb célja a hatékonyság és a zavarástól mentes felhasználás biztosítása.

FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

Frekvencia kijelölésére a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló kormányrendeletben a kijelölhető, valamint az azokban fenntartott frekvenciasávban a miniszter által rendeletben megállapított felhasználási szabályok között lehetséges.

A frekvenciasávok felosztásának szabályait kormányrendelet határozza meg a frekvenciasávok a nemzetközi szerződésekkel és EU jogforrásokkal összhangban. A kormányrendelet mellékletét képező felosztási táblázat határozza meg, hogy mely frekvenciasávok használhatók polgári vagy közös célokra, így különösen műsorszórásra, hiteles frekvencia és órajel sugárzásra, rádiónavigációra, állandóhelyű vagy mozgó sugárzásra. A kormányrendelet mellékleteiben találhatók a felosztási táblázat kiegészítéseit, korlátozásait tartalmazó nemzetközi és nemzeti lábjegyzeteket. A felosztás legalább három évenként történő felülvizsgálatáról a kormány gondoskodik, a felosztás szükség szerint a három éves periódusnál korábban is felülvizsgálható.

A polgári és a nem polgári felhasználással közös felhasználású frekvenciasávok felhasználásának részletes szabályait IHM rendelet határozza meg. Az IHM rendelet mellékletét képező Rádióalkalmazási Táblázat (RAT) határozza meg az egyes frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, az adott frekvenciasávban alkalmazandó nemzetközi dokumentumok hivatkozását, csatornakiosztást, ellátási kiterjedést, adási sávot.

A FREKVENCIASÁVOK ELOSZTÁSI MÓDJA

Az IHM rendelet határozza meg a frekvenciasávok elosztásának módját. Az IHM rendelet három elosztási módot határoz meg: érkezési sorrend, pályázat, árverés.

Érkezési sorrend

Főszabály szerint - ha az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek - a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik.

Pályázat és árverés

Egyes frekvenciasávokra vonatkozó frekvenciaigények nem érkezési sorrendben, hanem pályázati eljárás vagy árverés útján kerülnek kisoztásra. A frekvenciák felhasználási jogosultságának pályázat vagy árverés útján történő megszerzésének szabályait kormányrendelet határozza meg. A kormányrendelet meghatározza többek között a döntési elveket, rendelkezik a kiírásról, a pályázati dokumentáció tartalmi elemeiről, a részvételi díjról, a felhívásról és konzultációról. A kormányrendelet speciális szabályokat tartalmaz a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság vonatkozásában.

Az egyedi engedélyezési eljárás alól kivételt jelentenek a csak vételre szolgáló rádióállomások az kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomások kivételével.

A kormányrendelet szabályozza a frekvenciahasználati jogosultság, a frekvenciakijelölés és a rádióengedély átruházhatóságát.

Azon polgári célú frekvenciák vonatkozásában, amelyek használatához egyedi engedély szükséges, az engedélyeket az NHH adja ki. A hatóság a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos eljárásban nyílt, objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályok alapján köteles határozni.

FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSE

A frekvenciahasználati jogosultság két lépésben szerezhető meg, ahhoz frekvenciakijelölés és rádióengedély szükséges. A frekvenciakijelölés és rádióengedély kivételes esetben összevontan is megadható.

Frekvenciakijelölés

Az elektronikus kereskedelmi törvény valamennyi elektronikus hirdetésre irányadó (vagyis mind a web alapon megjelenített, mind az e-mailben küldött hirdetések) szabálya, hogy a hirdetés hozzáférhetővé válásával egyidőben tájékoztatást kell adni a hirdetési jellegről, a hirdető személyéről. A tájékoztatásnak világosnak és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. Ezen tájékoztatási szabály megszegése esetén mind a hirdető, a hirdetési szolgáltató és a hirdetés közzétevője is felelősségre vonható a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeleti eljárásában.

Frekvenciakijelölés szükséges rádióállomás, rádiórendszer telepítéséhez, illetve kísérleti frekvenciakijelölés szükséges nem belföldi felhasználásra előállított vagy külföldről behozott rádióberendezés 30 napot nem meghaladó üzemben tartás céljából történő telepítéséhez.

Egyes esetekben frekvenciakijelölés nem szükséges, pl.: az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentes állomások, rendszerek esetében; egyes rendezvényekhez kapcsolódó, két hétnél rövidebb ideig üzemben tartani tervezett állomások, rendszerek esetében.

Blokkgazdálkodás A frekvenciakijelölés megadható blokkgazdálkodási jogosultsággal együtt is pályázat és árverés esetében, valamint amennyiben a kérelmező ezt kéri. Blokkgazdálkodás esetében a kérelmező a frekvenciablokk felhasználását a kijelölésben foglalt feltételek közözz szabadon tervezheti.

Rádióengedély

A frekvenciakijelölés alapján telepíthető berendezés üzemben tartásához rádióengedély szükséges. A rádióengedély megadásának feltétele a jogerős frekvenciakijelölés. Az üzemben tartás a telepítéstől a működtetés végleges megszüntetéséig tartó működtetés és fenntartás.

A hatóság a rádióberendezés üzemben tartását korlátozhatja különösen hatékonysági, zavaráselkerülési célok érdekében.

A rádióengedély keretengedélyként is kiadható, ebben az esetben az engedély a rádióállomás, rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza.

A rádióengedély tartalmazza különösen a felhasználható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét, a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat, a rádióállomás, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit, az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit, a frekvenciadíj mértékét és fizetési gyakoriságát.

A rádióengedély legfeljebb 5 évre, pályázat és árverés esetében a megnyert jogosultság időtartamánál hosszabb nem lehet. A rádióengedélyben meghatározott feltételek megtartásáért az engedélyes felel.

FELÜGYELET, A SZABÁLYOK MEGTARTÁSA

A frekvenciakijelölésben, illetve rádióengedélyben foglaltak megtartását az NHH ellenőrzi, illetve az NHH folytatja le az eljárást az ezekben foglaltak megsértése esetén hivatalból vagy kérelemre. A szabályok megsértése esetén az NHH bírságot alkalmaz elsősorban a fokozatosság alapelvének figyelembe vételével a szabály megsértésével a piacra gyakorolt hatás, az érintettek száma és más szempontok alapján.


2008. június


Kapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog


 • Kapcsolódó témájú cikk:
 • Médiatörvény módosítás 2010


 • Vissza a cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>