1 2 3 4 1 2 3 4 CÉGALAPÍTÁS CÉG ALAPÍTÁSA BT ALAPÍTÁS CÉGALAPÍTÁS KFT ZÁRT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGELSZÁMOLÁS EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS 8 9 10ADATVÉDELMI JOG - SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya áthúzódó adatkezelések esetén, a területi hatály >>>
 • Adatvédelmi törvény területi hatálya: adatkezelési bújócska >>>
 • Az adatkezelés fogalmának változásai az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó meghatározása az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó szabályai az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Személyes adat továbbítása külföldre az adatvédelmi törvény szabályai szerint >>>
 • Személyes adatok védelme: az új adatvédelmi törvény >>>

 • SPECIÁLIS INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK
 • Elektronikus közigazgatási rendszerek jogi szabályozása
 • Chipkártya-rendszerek szerződéses kapcsolatai
 • Smart card rendszerek speciális alkalmazási területeinek szabályozása
 • Dokumentumkonverzió jogi aspektusai
 • Elektronikus dokumentumok archiválása
 • Elektronikus számlakibocsátás és megőrzés


 • TÁVKÖZLÉSI JOG
 • Frekvencia használati jog megszerzésének szabályai
 • Peer-to-peer VoIP megoldások
 • VoIP magánhálózatok
 • Azonosítóhasználat és VoIP
 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában
 • Beszédcélú és adatátviteli hírközlési szolgáltatások minősége >>>
 • Hálózati és előfizetői szerződések a hírközlési jogban >>>
 • Azonosító- gazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>
 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>
 • A hírközlési törvény célja >>>
 • Távközlési szolgáltatások megkezdése: bejelentés, koncesszió >>>
 • INFORMATIKAI SZERZŐDÉSEK
 • Szoftverfejlesztési szerződések speciális rendelkezései
 • Informatikai üzemeltetési szerződések sajátosságai

 • ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM
 • Web és e- mail hirdetések szabályai

 • MÉDIAJOG
 • IPTV és médiajog
 • Médiatörvény módosítás 2010
 • Médiahatósági adatszolgáltatásra kötelezés
 • Szerencsejáték törvény és online szerencsejáték