1 2 3 4


SZOFTVERFEJLESZTÉS SZERZŐDÉSEINEK SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEI

Az IT eszközök használóinak sok esetben van szükségük speciális, az üzleti folyamataiknak megfelelő szoftvereszközökre, amelyek nem szerezhetők be a dobozos szoftverek piacán, illetve ezen szoftverek testre szabása nem hoz kielégítő eredményt.

Az üzleti folyamatok felmérését és dokumentálását, vagy a folyamatok újraszervezési (BPR) tervének elkészültét követően kerülhet sor a rendszerkövetelmények, a projektterv és a teszttervek definiálására. A specifikáció alapján kezdődhet meg a szoverejlesztésre a vállalkozó kiválasztása, a szerződés üzleti feltételeinek megtárgyalása.

A szotverejlesztés céljára megkötendő szerződésben annak tárgyaként helyet kell kapnia a szakmai tartalomra, vagyis a követelményspecifikációra történő hivatkozásnak.

SZOFTVERFEJLESZTÉS SZERZŐDÉSÉNEK SZERZŐI JOGI KIKÖTÉSEI Lényeges jogi kérdése a szotvrfejlesztés szerződésének, hogy a szoftver megrendelője milyen szerzői jogi jogosultságokkal rendelkezzen a vállalkozó által elkészített szoftveren. A hatályos szerzői jogi törvény a szoftverrel kapcsolatos szerzői jogok átruházást lehetővé teszi a megrendelőre, amely a legteljesebb jogosultságot biztosítja a megrendelő számára, így a vállalkozó sem végezhet az elkészült szoftveren felhasználási cselekményeket a továbbiakban, azaz nem értékesítheti más számára, illetve más fejlesztéshez sem használhatja fel a szoftver egyéni, eredeti részeit. A szerzői jogok átruházását abban az esetben indokolt szerződésben kikötni, amennyiben a szoftver a megrendelő számára olyan kritikus erőforrást jelent, amellyel ki kívánja azt zárni, hogy az a versenytársait is szolgálhassa. Ilyen helyzet hiányában a megrendelő számára általában felhasználási jog kikötése indokolt.

SZOFTVERFEJLESZTÉS FELJEGYZÉSEI További lényeges, részben tartalmi kérdés, hogy a megrendelő megszerzi-e a szoftver működésével kapcsolatos, a felhasználói kézikönyv-szintű információkon túlmenő, a további adatszerkezeti és folyamatleírásokat, illetve esetenként a fejlesztések során keletkező feljegyzéseket is. Mindenképpen indokolt az interfészek leírásának megrendelő részére történő átadását kikötni. Megrendelői követelményként - sok esetben informatikai/információ biztonsági szabványok alkalmazása következtében - felmerülhet a szoftver forráskódjának megfelelő részletességű megjegyzésekkel történő ellátása.

ELJÁRÁSREND A SZOFTVERFEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSBEN Sok esetben - részben jogszabályi, felügyeleti hatósági, illetve belső előírások következtében - szükséges a szerződésben annak definiálása, hogy a szoftverfejlesztés folyamata milyen eljárásban, milyen szabályokat követve történik, amely a szerződésekben rendszerint nyilvános módszertanokra, szabványokra történő hivatkozással történik.

TITOKTARTÁS, VERSENYTILALOM A SZOFTVERFEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSBEN Az egyedileg fejlesztett szoftver fejlesztése során a vállalkozó szükségszerűen birtokába jut a megrendelő üzleti folyamataival, sok esetben jövőbeli üzleti terveivel kapcsolatos információknak, illetve sok esetben olyan informatikai know-how birtokába jut, amely versenyelőnyt jelent a megrendelő számára. Ezekkel az információkkal kapcsolatban indokolt titoktartási kötelezettség vállalása a vállalkozó részéről.

Egyes esetekben indokolt olyan szerződéses rendelkezés alkalmazása, amelyben a vállalkozó vállalja a megrendelő versenytársainak javára történő tevékenységtől való tartózkodást, kizárva ezzel a versenytársak segítésének lehetőségét.

Lényeges folyamatelem az elkészült szoftver tesztelése, amelynek sikeres lezárása rendszerint a fejlesztés ellenértéke egy részének kiegyenlítési feltétele is egyben.

FORRÁSKÓDLETÉT A SZOFTVERFEJLESZTÉS SZERZŐDÉSÉBEN Gyakori elemei a szoftverfejlesztés szerződéseinek, hogy előre meghatározott díjak mellett a vállalkozó elvégzi a szoftver esetlegesen felmerülő további fejlesztési feladatokat is. A szükséges jövőbeni fejlesztések elvégezhetőségének biztosításának érdekében indokolt forráskód-letét alkalmazása, amelynek keretében a vállalkozó harmadik félként megjelenő letéteményesnél helyezi letétbe a szoftver forráskódját, amelyet a megrendelő a szerződésben rögzített feltételek - így különösen amikor a vállalkozó nem végzi el a megrendelt további fejlesztéseket - bekövetkezése esetén a megrendelő jogosult a forráskódnak a letétből történő felvételének révén mással elvégeztetni a szükséges fejlesztéseket.

2007. november


Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd

......
Szoftverfejlesztés szerződései című cikkünk részei:
 • Szoftverfejlesztés szerződésének szerzői jogi kikötései
 • Szoftverfejlesztés feljegyzései
 • Eljárásrend a szoftverfejlesztési szerződésben
 • Titoktartás, versenytilalom a szoftverfejlesztési szerződésben
 • Forráskódletét a szoftverfejlesztési szerződésben • Hasonló témájú cikk:
 • Informatikai üzemeltetési szerződések sajátosságai • Kapcsolódó cikk:
 • Chipkártya rendszerek szerződéses kapcsolatai


 • Legújabb cikk:
 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai • Kapcsolódó szakterület:
 • Informatikai szerződések joga • Vissza a cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>