1 2 3 4


INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSEK SAJÁTOSSÁGAI

Bevezető

Az informatikai üzemeltetési feladatok külső vállalkozóval történő megoldása gazdasági és informatikai szempontokból sok esetben indokolt. Az üzemeltetési feladatok vállalkozóra bízása során létrejövő vállalkozási szerződések megfelelő elkészítéséhez mind az informatikai terület szakmai sajátosságait, illetve speciális jogági szabályokat kell figyelembe venni, illetve a megkötendő szerződésben együtt kezelni. Jelen cikk néhány főbb figyelembe veendő szempontot tekint át.

Rendelkezésre állás és eljárásrendek

Az IT üzemeltetési szerződésekben a vállalkozó által teljesítendő szolgáltatáshoz eredménykontrollként rendszerint szolgáltatási szintek (service level) kerülnek hozzárendelésre, amelyben a vállalkozó által üzemeltetett rendszer megrendelő által elvárt rendelkezésre állása kerül meghatározásra.

A rendelkezésre állás különböző alrendszerek esetében eltérő lehet, további differenciálás jelentkezik legtöbb esetben a munkaidőre vonatkozóan. A rendelkezésre állás rendszerint éves keret mellett az egyes leállások leghosszabb idejében is meghatározásra kerül. Egyes speciális esetekben időkritikus műveletek elvégzése vonatkozásában speciális rendelkezések kerülnek alkalmazásra. A megrendelő által elvárt rendelkezésre álláshoz kapcsolódóan folyamatkontrollként tartaléktartás, duplikált redundáns rendszerek alkalmazása kerülnek meghatározásra a szerződésekben.

A rendelkezésre állás mellett sok esetben kerül kikötésre időhatár a felmerülő üzemeltetési helyzetek kezelésének megkezdésére vonatkozóan, szintén az adott alrendszer, eszközök üzleti folyamatokban betöltött szerepének megfelelően.

A vállalkozó tevékenységét a szerződésben meghivatkozott eljárásrendnek megfelelően végzi, amely lehet a megrendelő által rendelkezésre bocsátott konkrét eljárásrend, vagy valamely szabványra történő hivatkozás formájában, amelynek meg kell felelnie. Részben az eljárásrendet is érintheti, ha az üzemeltetendő informatikai rendszer speciális jogszabályi környezetnek kell hogy megfeleljen.

Help desk

Az üzemeltetett informatikai rendszer felhasználói számára a vállalkozó sok esetben köteles help-desk-et muködtetni, amelyhez kapcsolódóan szintén rendelkezésre állási kötelezettség kerül meghatározásra. A help-desk szabályozásával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a később bővebben tárgyalt feljegyzésekre irányadó szabályoknak ki kell terjednie a help-desk üzemeltetése során felhalmozódó tudásanyagra is.

Dokumentálás, feljegyzések

Fontos része a szerződésnek az üzemeltetési műveletek megfelelő dokumentálását előíráó rendelkezések. Ide tartoznak a hardver- és szoftverbeállítások, ezek cseréje, módosítása. A vállalkozó számára így dokumentálási kötelezettség kerül eloírásra, gyakran a korábban említett üzemeltetési módszertan részeként.

A rendelkezés elsődleges célja, hogy a feljegyzések tudásbázisul szolgáljanak az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az üzemeltetést végző más üzemeltető vagy maga a rendszer tulajdonosa számára, csökkentve az átvételhez kapcsolódó és az átvételt követő üzemeltetési kockázatokat, gyorsítva a felmerülő üzemeltetési helyzetek megoldását.

A dokumentálás emellett nagy jelentőséggel bírhat a különböző jogszabályokban egyes speciális IT felhasználási területekre (pl.: hitelintézeti informatikai rendszerek, biztosítótársaságok, hitelesítés-szolgáltatók rendszerei) meghatározott információbiztonsági követelményekkel összefüggésben. Ezen speciális felhasználási területeken a követelményeknek való megfelelés hatósági ellenorzési eljárásban kerül vizsgálatra, amelynek elsődleges eszköze az üzemeltetés dokumentációjának elemzése.

Személyes adatok védelme

Az üzemeltetett informatikai rendszerekben sok esetben személyes adatok kerülnek kezelésre, amelyek kezeléséért az adatkezelő, vagy a megrendelő fokozott felelősséggel tartozik, a vállalkozó adatvédelmi jogi terminológiában adatfeldolgozónak minosül, aki a személyes adatokon műveleteket a megrendelő utasításai alapján végzi.

Üzemeltetés során keletkező szoftverelemek

Az üzemeltetés során gyakran előfordul, hogy kisebb szoftverek, szkriptek, plug-inek kerülnek megírásra az üzemeltető által. Ezek a szerzői jogi törvény fogalomrendszerében szerzői műnek minősülnek, amelyek fontosak a rendszer üzemeltetése szempontjából, így a szerzői jogok átruházására a szerződéseknek ki kell térnie és megfelelően kell azokat szabályoznia.

Változások az üzemeltetés paramétereiben

Hosszabb távú szerződések esetében az üzemeltetendő rendszer paraméterei több vonatkozásban is megváltozhatnak. Változhat többek között a rendszer mérete, felhasználók száma, teljesítendő jogszabályi követelmények. A megkötött szerződésnek erre is megfelelően felkészültnek kell lennie, hogy mind a megrendelő, mind a vállalkozó számára kielégítő és könnyen alkalmazható megoldást adjon a felmerülő kérdésekre.

2008. április

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd


Hasonló témájú cikk:
 • Szoftverfejlesztési szerződések speciális rendelkezései


 • Kapcsolódó cikk:
 • E-közigazgatási rendszerek szabályozása


 • Legújabb cikk:
 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai • Kapcsolódó szakterület:
 • Informatikai szerződések joga • Vissza a cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>