1 2 3 4


E-KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK JOGI SZABÁLYOZÁSA

Az informatikai rendszerek közigazgatási célú felhasználása több szempontból is jogilag szabályozott. Az erős jogi szabályozottság egyrészt általános, nem közigazgatás-specifikus IT szabályozást, másrészt a speciális, elektronikus közigazgatásra vonatkozó szabályozást jelent. Az előbbit főként az elektronikus aláírásról szóló törvény és ennek alsóbbrendű végrehajtási jogszabályai, valamint a dokumentumkonverzióról szóló IHM rendelet jelenti, míg a speciális közigazgatási célú IT felhasználást elsősorban a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus közigazgatásról szóló X. fejezete, valamint a Ket. felhatalmazása alapján megalkotott alacsonyabb szintű jogszabályok, valamint egyéb állami irányítási jogi eszközök alkotják.

A követelményrendszer informatikai és "tradícionális" jogi szabályok együttese, amelynek számos kapcsolata van más, kevésbé, vagy nem informatikai tárgyú jogszabállyal (pl.: Polgári Perrendtartás, közigazgatási tárgyú jogszabályok, stb.), így a szabályozás megfelelő alkalmazása mind jogi, mind informatikai kompetenciák meglétét, ezek együttes alkalmazását kívánja meg.

A követelmények rendszere

A Ket. és felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályok és egyéb szabályozók az informatikai rendszerek közigazgatási célú felhasználásának több területét szabályozzák, így:

 • a hatóság és az ügyfél közötti elektronikus kommunikáció folyamatának több mozzanata vonatkozásában részletes szabályokat határoznak meg;
 • kiemelten foglalkoznak az elektronikus kommunikáción belül az ügyfél azonosításának kérdésével;
 • követelményeket definiálnak a felhasznált szoftver- és hardvereszközökkel kapcsolatban, ezen belül;
 • részletes követelményeket specifikálnak a dokumentumkezelő szoftverekkel kapcsolatban;
 • interoperabilitási követelményeket határoznak meg;
 • szabályozzák az alkalmazható formátumokat;
 • a felhasznált rendszer tervezésével, fejlesztésével, üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatban minőségbiztosítási és információbiztonsági menedzsment követelményeket határoznak meg;

A közigazgatási folyamatokban felhasznált informatikai rendszerekkel szembeni követelmények kötelező alkalmazását a szabályozás alapvetően attól teszi függővé, hogy az eljárási cselekmények IT eszközök útján kerülnek-e elvégzésre. Ezen belül az előírások egy részének kötelező ereje attól függ, hogy az adott dokumentumok papír alapon rendelkezésre állnak-e, a hatóság tudja-e folytatni működését az IT erőforrások kiesése esetén.

A hatóság és az ügyfél közötti kommunikációs folyamat szabályozása

A szabályozás differenciál párbeszédre épülő és nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés között, kötelező elemeket ír elő az elektronikus beadványok fogadásának folyamatára, így különösen a dokumentumhoz érkeztető szám és ügyazonosító hozzárendelését, a dokumentum megérkezésének ügyfél számára történő visszaigazolását.

Az ügyfél azonosításával kapcsolatban részletes szabályok kerülnek meghatározásra mind az Ügyfélkapun keresztül történő azonosításra, mind az elektronikus aláírással hitelesített dokumentumok esetében a hitelesítés-szolgáltatói viszontazonosításra, valamint az iratok hitelesítéséhez használt tanúsítványokra vonatkozóan. Kapcsolatot teremt a papír alapú és az elektronikus ügyintézés között, hivatkozva a papír alapú dokumentumok elektronikusra történő konverziójáról szóló IHM rendeletre, illetve meghatározva a az elektronikus dokumentum papír alapú másolat készítésének szabályait, lehetővé téve ily módon az elektronikus ügyintézésre fel nem készült hatóságokkal történő kapcsolattartást, illetve azon ügyek back-office folyamatainak elektronikusan történő megvalósítását, amikor az ügyfél nem rendelkezik az elektronikus ügyintézés képességével.

Végül szabályozásra kerülnek a hatóság dokumentumainak ügyféllel történő közlésének követelményei is.

Felhasznált hardver- és szoftvereszközökkel szembeni követelmények

A szoftverekkel kapcsolatos követelmények közül a legfontosabb a közfeladatot ellátó szervek által alkalmazott ügyiratkezelő szoftverekkel kapcsolatos tanúsítási követelmény. Az alkalmazott szoftvernek jogszabályi feltételeknek való megfelelését erre külön kijelölt szerv által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Elsősorban az interoperabilitás biztosítása érdekében meghatározásra kerültek olyan adatmegjelenítési-, üzenet- és elektronikus aláírás formátumok, amelyeket a közigazgatási célrendszereknek képesnek kell lenniük feldolgozni, illetve általános jelleggel meghatározásra kerültek azon szempontok, amelyek alapján a hatóság az értelmezési kötelezettség alá eső formátumokon túlmenően más formátumokat is használhat.

Minőségbiztosítási és biztonsági követelmények

Az e-közigazgatási informatikai rendszerek tervezése, beszerzése, előállítása során számos követelménynek megfelelve kell eljárni. Az informatikai rendszernek megfelelően dokumentáltnak kell lennie, a jogszabály gyakorlatilag információbiztonsági irányítási követelményeket határoz meg (üzemeltetési utasítások, hozzáférési rendek, adatszerkezetek, modellek).A rendszer dokumentációjának fontos része a biztonsági kockázatelemzési rend, az annak megfelelően elvégzett kockázatelemzés, illetve az üzletmenet-folytonossági terv, valamint a mentési és archiválási rend.

Egyéb szabályozók

A fentiek szerinti törvényi, illetve rendeleti szabályozás mellett ezen jogszabályok felhatalmazása alapján megalkotott több ajánlás, közlemény illetve tájékoztató is tartalmaz részletkövetelményeket egyes témakörökkel kapcsolatban, amelyek szintén fontos meghatározói az e-közigazgatási rendszereknek.


2007. szeptember


Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédHasonló témájú cikk:
 • Chipkártya rendszerek szerződéses kapcsolatai • Kapcsolódó cikkek:
 • Dokumentumkonverzió jogi aspektusai
 • Smart card rendszerek speciális alkalmazásai


 • Legújabb cikk:
 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai • Kapcsolódó szakterület:
 • Informatikai jogi tanácsadás • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>