1 2 3 4


DOKUMENTUMKONVERZIÓ JOGI ASPEKTUSAI

Bevezető
A gazdálkodó szervezetek nagy része belső ügyviteli folyamatait elektronikus dokumentumok felhasználásával valósítja meg, azonban az ügyviteli folyamatokban több papír alapú dokumentum is keletkezik. Sok esetben ezen papír alapú dokumentumok digitalizálásra kerülnek, az ügyviteli folyamatban az elektronikus dokumentum kerül felhasználásra. A papír alapú dokumentum a továbbiakban kizárólag hatósági ellenőrzési vagy bírósági eljárásokban történő esetleges későbbi felhasználás céljából kerül megőrzésre. A papír alapú dokumentumok kezelése, megőrzése, a megőrzés biztonságos feltételeinek biztosítása, a dokumentumok szükség esetén történő előkeresése nagyobb mennyiség esetén magas költséggel járhat.

A hatályos jogszabályok általánosságban lehetővé teszik, hogy a papír alapú dokumentumról meghatározott feltételek teljesítése mellett készített másolat is ugyanazon jogi erővel rendelkezhessen, mint maga a papír alapú dokumentum.

Papíralapú dokumentumok
A Rendelet a papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról, a papíralapú közokiratról és a papíralapú számviteli bizonylatról történő elektronikus másolatkészítés szabályait határozza meg. Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő dokumentumok közül a rendelet alkalmazása szempontjából leglényegesebb dokumentum a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított és szabályszerűen aláírt okirat. Közokirat pedig a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv által ügykörén belül, a megszabott alakban kiállított okirat.

A másolatkészítés folyamata
A másolatkészítő először elkészíti az elektronikus másolatot, megállapítja az elektronikus másolatnak a papíralapú dokumentumnak való megfelelését, elhelyezésre kerülnek a jogszabályban meghatározott metaadatok, a dokumentum záradékkal kerül ellátásra, majd elektronikus aláírás és időbélyeg (egyes esetekben időbélyeg helyett saját időforráson alapuló hitelesített időjelzés) kerül elhelyezésre a dokumentumon.
A másolatkészítésre jogosult személyek körét belső szabályzatban kell meghatározni.

Az elektronikus másolat
Az elektronikus másolat a papíralapú dokumentumnak képileg vagy tartalmilag kell, hogy megfeleljen. A képi megfelelés a papíralapú dokumentum joghatás kiváltása szempontjából lényeges tartalmi és formai elemeinek, míg a tartalmi megfelelés a joghatás kiváltása szempontjából lényeges tartalmi elemeknek az elektronikus másolatból való megismerhetőségét jelenti.
Az elektronikus másolatok formátumára vonatkozóan a Rendelet nem határoz meg egyes formátumokat. A választott formátumnak azonban meg kell felelnie az általános szabályoknak, valamint közokiratról történő másolatkészítés esetén a másolatkészítő vagy a papírlapú dokumentum kiállítójának személyére kiterjedő hatályú jogszabályban meghatározott formátumra információvesztés nélkül átalakíthatónak kell lennie.
Másolatkészítés a Rendelet szabályaitól eltérően
A Rendelet szabályaitól eltérő módon is készíthető papíralapú dokumentumról elektronikus másolat, ehhez az elektronikus másolathoz azonban nem fognak az eredeti papíralapú dokumentum joghatásai kapcsolódni.


2007. júniusDr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédHasonló témájú cikkek:
 • Chipkártya rendszerek szerződéses kapcsolatai >>> • Kapcsolódó cikkek:
 • Informatikai üzemeltetési szerződések sajátosságai >>>
 • Szoftverfejlesztési szerződések speciális rendelkezései >>>
 • E-közigazgatási rendszerek szabályozása >>>


 • Legújabb cikk:
 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Informatikai jogi tanácsadás >>> • Összes cikk >>>

  Szakterületek >>>

  Kapcsolat >>>

  Főoldal >>>