1 2 3 4 1


CHIPKÁRTYA-RENDSZEREK SZERZŐDÉSES KAPCSOLATAI

BEVEZETŐ

A chipkártyák mind több esetben kapnak fontos szerepet különböző szolgáltatások megvalósításában. A chipkártya rendszerek megfelelő kialakítása, a rendszer szereplői közötti szerződéses viszonyok speciális jogi feladatokat jelentenek.

A jogi feladatok specialitása egyrészt abból származik, hogy azok megfelelő kezeléséhez megfelelő informatikai háttérismeretek, a kártyarendszerek általános felépítésének és üzleti modelljeinek ismerete szükséges, másfelől a chipkártya felhasználásával nyújtott szolgáltatások több esetben (pl.: elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás, elektronikus pénztárca) jogilag erősen szabályozottak, amely szabályozást megfelelően kezelni kell egyrészt már az infrastruktúra kialakításakor, másrészt a szereplők közötti viszony szabályozásakor.

SZEREPLŐK, FUNKCIÓK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉGEK A CHIPKÁRTYA-RENDSZERBEN

A chipkártya-rendszerek szereplői alapesetben a kártya kibocsátója és a kártyabirtokos, a kártya pedig a két szereplő között fennálló valamilyen jogviszonyban (pl.: különböző szolgáltatási jogviszonyok, egészségbiztosítási jogviszony, hiteljogviszony) kap szerepet.

A fenti kétszereplős modelltől eltérően a chipkártya révén elérhető szolgáltatás nyújtója elkülönülhet mind a kártya kibocsátójától, illetve több, független szolgáltató is szerepet játszhat egy adott kártyarendszerben. Több szereplő esetében fontos szerep jut a kártyarendszer üzemeltetőjének, amely elsősorban jogosult annak eldöntésére, hogy valamely kártyarendszerben a chipkártya milyen funkciókat valósíthat meg azáltal, hogy a rendszerüzemeltető köt szerződést azon szolgáltatókkal, amelyek a chipkártya felhasználásával nyújtanak valamely szolgáltatást. Mindezek mellett a chipkártyák felhasználásával végzett tranzakciók feldolgozása, illetve más funkciók betöltése is további elkülönült szerepkört
jelenthetnek.

A chipkártya-rendszer szereplői közötti viszony minden esetben szerződéssel szabályozandó, egyrészt egyedi szerződésekkel az üzleti partnerek között, másrészt standard ÁSZF-ekkel a tágabb értelemben vett szolgáltatók és a fogyasztók között.

A szerződéses rendszerben a szabályozandó kérdések körét elsősorban a chipkártya-rendszerben ellátandó feladatok szereplők közötti felosztása, amely csak a feladatok teljeskörű ismeretében végezhető el későbbi vitákat kizáró módon. A kötelezettségek és felelősségek kezelésének egy nagyon fontos szempontja, hogy azok a rendszer - mind üzleti mind fogyasztói - szerződéseiben következetesen, egységes elvek alapján kerüljenek kezelésre.

CHIPKÁRTYA-RENDSZEREK SZOFTVER- ÉS HARDVERKOMPONENSEIVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A chipkártya-rendszer szoftverkomponensei (pl.: kártya operációs rendszer, kártya applikációs szoftver, terminál kártyakezelő szoftver, kártyamegszemélyesítő szoftver, terminál és központi kommunikációs szoftver, szerveroldali tranzakciófeldolgozó-adatbáziskezelő szoftver, stb.) megfelelő interoperabilitási képességét biztosítani kell mind a rendszer kialakítása, mind a későbbi fejlesztések folyamán, aminek a megkötendő szerződésekben is meg kell jelennie. Szükséges annak biztosítása, hogy a rendszer által megvalósítani kívánt valamennyi funkcióhoz szükséges szoftverek megfelelő felhasználási joggal rendelkezzen a rendszer megfelelő szereplője.

A chipkártya-rendszerekben a kártya mellett számos - a felhasználó számára sok esetben nem látható - hardverkomponens játszik fontos szerepet. Ilyen elemek a kártyaterminál, - amely egyes rendszereknél lehet akár a kártyabirtokos saját számítógépe is - kommunikációs rendszer a terminál és a központ között, a központi tranzakciófeldolgozó rendszer, a kártyamegszemélyesítő rendszer.

DÍJAK ÉS ELSZÁMOLÁS A CHIPKÁRTYA-RENDSZERBEN

A chipkártya-rendszerekben - többszereplős modell esetén - a rendszer szereplői (így különösen a terminálok üzemeltetői, a kártyarendszer üzemeltetője, a szolgáltatások nyújtója, a kártyakibocsátó, stb.) között a díjak megosztása elsősorban a rendszerben érvényesülő üzleti modell alapján határozhatók meg. Elképzelhetők fix tranzakciónkénti díjak, értékarányos tranzakciós díjak, időalapú használati díjak, vagy időszakonként visszatérő fix díjak.

A díjak elszámolása történhet előre, illetve utólag, nagyon fontos szempont azonban, hogy a rendszer egy-egy szereplőjének cash-flow szempontból rendkívüli fontossággal bírhat a díjak valamilyen előre meghatározott mértékének rendelkezésre állása, így ennek szerződésben történő biztosítása fontos szempontot jelenthet.

ADATVÉDELMI JOGI KÉRDÉSEK A CHIPKÁRTYA-RENDSZERBEN

Adatvédelmi szempontból a chipkártya-rendszerek esetén elsősorban a kártyán tárolt személyes adatokhoz történő hozzáférés szabályozása (amelyet a jogosultságok meghatározásának logikai kontrolleszközökkel történő leképzése kell, hogy kövessen), valamely központi rendszerben tárolt, a kártya segítségével hozzáférhető adatok, ennek segítségével végezhető műveletek, az egyes kártyahasználatok, kezdeményezett műveletek adatinak naplózása, a naplóállományokhoz való hozzáférés lehetősége, ezek harmadik személyek részére történő átadása, más adatbázissal történő összekapcsolása, a személyes adatok deperszonalizásának a folyamatokba való integrálásának mélysége vet fel kérdéseket.

Ezen adatvédelmi jogi kérdések megfelelően kell, hogy szabályozásra kerüljenek egyrészt a kártyabirtokosokkal kötött szerződésekben (főként a megfelelő tájékoztatás, illetve az érintett hozzájárulásának biztosítása érdekében), másrészt - a személyes adatok kezelőinek szigorú felelősségi szabályai következtében is - a kártyarendszer üzleti szereplői közötti szerződésekben is meg kell jelennie.
Hasonló témájú cikkek:
 • Smart card rendszerek speciális alkalmazásai


 • Kapcsolódó cikkek:
 • Informatikai üzemeltetési szerződések sajátosságai
 • Szoftverfejlesztési szerződések speciális rendelkezései
 • E-közigazgatási rendszerek szabályozása


 • Legújabb cikk:
 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai • Kapcsolódó szakterület:


  Vissza a cikkekhez

  Kapcsolat

  Főoldal


  Dr. Kovács V. Gábor
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06 30 737 0479
  Mail: info@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>