1 2 3 4 5 6 8 9 10


TÁVKÖZLÉS / HÍRKÖZLÉS JOGA

Internetszolgáltatóknak, kábeltelevízió-szolgáltatóknak, más távközlési szolgáltatóknak

Távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti megállapodások jogi menedzselése, fogyasztói szerződések, ÁSZF-ek készítése, szolgáltatásnyújtás szerződéses rendszerének menedzselése, képviselet Nemzeti Hírközlési Hatóság és más hatóságok előtti és bírósági eljárásokban.Kapcsolódó cikkek:

 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai >>>

 • Peer-to-peer VoIP megoldások >>>

 • VoIP magánhálózatok >>>

 • Azonosítóhasználat és VoIP hálózatok >>>

 • TÁVKÖZLÉSI TÖRVÉNY ÉS HÍRKÖZLÉSI TÖRVÉNY KÜLÖNBSÉGEI

 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>

 • A hírközlési törvény célja >>>

 • A HÍRKÖZLÉSI ELSŐ PIACGAZDASÁGI SZABÁLYOZÁSA A szocialista távközlést követően első új hírközlési tárgyú jogszabályunk az 1992-ben megalkotott Távközlési Törvény volt. Erre cikkeinkben sok helyen helytelenül hírközlési törvényként hivatkozunk.

 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában >>>

 • Hálózati és előfizetői szerződés a Hírközlési Törvényben >>>

 • Beszédcélú és adatátviteli hírközlési szolgáltatások minősége >>>

 • Azonosítógazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>